การติดตั้ง Microsoft Office 2007


วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2007


เมื่อคุณติดตั้งและเปิดใช้งานระบบ Microsoft Office 2007 คำแนะนำและข้อมูลต่างๆ จะ แสดงขึ้นหรือมีให้ใช้ได้โดยอัตโนมัติ แต่บางครั้งคุณอาจต้องการดูข้อมูลนี้ในภายหลัง หรือต้องการ ข้อมูลที่ไม่ได้แสดงขึ้นมาระหว่างการติดตั้งแบบปกติ เพจนี้ได้รวบรวมคำแนะนำในการติดตั้งและ ข้อมูลอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

1 การติดตั้ง           ถ้าใส่แผ่นซีดีโปรแกรม จะเรียกไฟล์การติดตั้งขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หรือเปิด โปรแกรม Explorer ไปที่ที่เก็บไฟล์ แล้วดับเบิลคลิก ที่ ไอคอน Setup.exe

 
รูป แสดง การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2007 เมื่อใส่แผ่นซีดี
2 รหัสผลิตภัณฑ์  
          หลังจากนั้น ให้ใส่รหัสผลิตภัณฑ์ที่ได้มาลงในช่องตามรูปภาพด้านล่างนี่ครับ แล้วคลิกที่ ต่อไปได้เลยครับ

รูป แสดง ให้ใส่รหัสผลิตภัณฑ์โปรแกรม Microsoft Office 2007


รูป แสดง การใส่รหัสผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง จะเห็นเครื่องหมายห้าม

รูป แสดง การใส่รหัสผลิตภัณฑ์ถูกต้อง จะเห็นเครื่องหมายถูก

3. การยอมรับข้อตกลง    เมื่อเข้าสู่หน้าต่าง ดังรูปด้านล่างนี้ ให้ คลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง “ยอมรับข้อตกลง” แล้วคลิกที่ ต่อไป

รูป แสดง ข้อตกลงของซอฟต์แวร์ Microsoft
 
4 ตัวเลือกการติดตั้ง    เราสามารถเลือกการติดตั้งแบบ กำหนดเองและแบบติดตั้งเดี๋ยวนี้ ถ้าคลิกที่ติดตั้งเดี๋ยวนี้ โปรแกรมจะติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Microsoftรูป แสดง การติดตั้งแบบกำหนดเอง

รูป แสดงการเลือกติดตั้งทั้งหมดลงในเครื่องคอมพิวเตอร์5 ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม           เราสามารถเลือกตำแหน่งของการติดตั้ง โดยการคลิกที่ช่อง ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม แล้วคลิกที่เลือกดู เพื่อกำหนดที่ตั้งของแฟ้ม


รูป แสดง ตำแหน่งที่แฟ้มจะติดตั้งโปรแกรมลงเครื่อง

6 ข้อมูลผู้ใช้    กรอกรายละเอียดในช่องตามรูปภาพด้านล่าง


รูป แสดง การตั้งชื่อ ชื่อย่อ และองค์กร
7 การติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่อง   

      รอสักครู่..... โปรกรมกำลังติดตั้ง


รูปแสดง โปรแกรมกำลังติดตั้งทั้งหมดลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

8 การติดตั้งลงในเครื่องเสร็จสิ้นแล้ว            
  
      คลิกที่ปิดรูปแสดง โปรแกรมจะถูกติดตั้งเสร็จเรียบรอยแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น